Kontrollvask Ditec Ceramic Ultra

For å ivareta din Ditec Ceramic Ultra behandling utfører vi en vask der vi rengjør lakken for eventuelle belegninger og tar en kontroll av lakken.